40 DAGEN VOOR HET LEVEN

Het begin van het einde van abortus

Neem deel aan onze gebedsactie en schrijf je in!

 

Vermeld ook of je naam op onze website zichtbaar mag zijn of niet.
 

1. Telefonisch op nummer 015/42 28 14 of buiten kantooruren op 0497 82 52 02

We zijn elke werkdag bereikbaar van 10 tot 16u.

2. Per mail: info@40dagenvoorhetleven.be

Je vermeldt dan je naam, adres en telefoonnummer

en de gebedsperiodes tijdens dewelke je wil bidden.

 

 

3. Door dit formulier in te vullen:

 

Naam:  
E-mail:  
Uur ( van ... tot ):  
Wanneer:  
Mag je naam vermeld worden op onze gebedskalender?  
Opmerkingen:  
  

Vul in het kader rechts in voor welke gedbedsperiode(s) jij je wil engageren.

We willen graag
een ononderbroken gebedsketen maken.
 

We maken een gebedsketen vanaf 14 februari tot en met 24 maart om middernacht. 

De minimum gebedsstonde bedraagt een half uur. 
Je kan kiezen voor één specifiek gebedsmoment of elke dag herhalend.

 

Je kan ook kiezen voor een tijdsperiode waarin anderen reeds bidden om de gebedsketen sterker te maken!
 

Bij voorbaat dank en succes!